Downtown Studios | Ahtri 12, 10151 | Tallinn, Estonia
info@downtown.ee


Downtown OÜ saab ajavahemikus 20.09.2016 - 30.06.2018 toetust Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi projektist "Loomemajandusetugistruktuuride, ühisprojektide ja ekspordivõimekuse arendamine”. Projekti „Baltikumi kaasaegseima produktsioonistuudio taristu väljaarendamine“ eesmärk on produktsioonistuudiote tehnilise taristu, sh stuudiote ehituslike, akustiliste ja tehniliste näitajate kõrgtaseme saavutamine ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimelise teenusvõimekuse tagamine. Projekt saab toetust 191 964.92 euro ulatuses.